Create_logo

Genom att använda Podio har Create haft möjlighet att strukturera och organisera sitt arbete.

  • Digitala avtal med e-signering
  • Automatgenererade uppgifter och mailutskick.
  • Webbformulär för leadgenerering och startups
  • Webbformulär för kompetenshöjande verksamhet och coacher
  • Kontroll över finansieringshändelser och utbetalda medel
  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.