Citrix podio

podio authorized partner logo

Behöver ni ett mer strukturerat CRM, ett intranät, ett verktyg att överblicka och planera era projekt, era ordrar, event och ansökningar. Podio är en otroligt flexibel lösning, billigt i drift och med en trevlig användarupplevelse på dator, padda eller mobil. Allt direkt i molnet.

Jag hjälper er bygga en långsiktigt hållbar lösning med en bra grundstruktur. Automatiserade arbetsflöden, digitala avtal och e-signering, orderhantering, kontaktdatabaser, e-mailutskick och integrationer med andra system. Möjligheterna är oändliga. Snabbt och enkelt!

Projektledning

Jag är certifierad projektledare med metodiken Prince2 sedan 3 år tillbaka och har drivit flera projekt för förändring och implementation inom IT.

Behöver ni någon som håller i trådarna i ert IT projekt? Ibland kan det vara bra att ta in en extern projektledare för att skapa tydliga roller och förväntningar inom projektet.

GDPR kompabilitet

Jag är certifierad inom GDPR och hjälper er gärna se till så ni uppfyller det nya reglemente som nu trätt i kraft. Jag använder Podio även för att skapa säkra miljöer för personuppgiftshantering samt har byggt upp ett personuppgiftsregister för flera av mina kunder.

Processkartläggning

Processkartläggning skapar enighet och förståelse samt underlättar för alla i organisationen. Ska ni göra en förändring, en ny implementering eller en kravställning,  då gäller det att ha koll på vilka processer som påverkas och hur de ser ut för att lyckas. Jag kan hjälpa er strukturera era lösa pusselbitar och hitta vilka som saknas eller behöver förändras för att skapa smidigare och effektivare arbetsprocesser.