prince2

PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS

På några få år har PRINCE2 blivit standard för projektarbete och är den metod som certifierar flest projektledare i världen.

PRINCE2 är en världsledande projekledningstmetod som beskriver hur du genomför projekt på ett kontrollerat och affärsinriktat sätt från start till mål. Metoden utgår från praxis och är utvecklad genom erfarenheter från oräkneliga projektsponsorer, projektledare, projektteam, kursledare och konsulter.

till vem riktar sig prince2?

Projektledare

Projektmedarbetare 

Projektbeställare

Projektets styrgrupp

Så kan prince2 hjälpa ditt företag

 • En lyckad affärsplan där projektets resultat har större värde än kostnaderna. 
 • Ett bra balanserat projektteam.
 • En väl definierad struktur och aktivitetsplan.
 • Ständigt affärsfokus urskiljer lönsamma projekt från olönsamma. PRINCE2 säkrar realiseringen av Business Caset bakom projektet. 
 • Ett effektivt sätt att hantera och minimera risker. 
 • Ledningen är uppdaterad och har kontroll – utan onödig inblandning. 
 • Undvik projektavvikelser. Leverera i tid till överenskommen kvalitet med hjälp av beprövad teknik och tillvägagångssätt. 
 • Återkoppling för att lära av erfarenheter. 
 • Fokus på projektets produkter. 
 • PRINCE2 kan användas som standard eller integreras i befintlig projektledningsmetod. 

För att alla deltagare ska få förståelse för varandras roller och behov lägger metoden stor vikt på ett uttalat projektansvar. Det finns en tydlig struktur för ansvar, delegering, befogenhet och kommunikation.

Genom metodens produktfokusering blir det klart för alla inblandade vad projektet ska leda till, varför, när, från vem och till vem.

Metoden är flexibel och anpassningsbar och kan därför användas som ett ramverk i alla projekt oavsett storlek, bransch, organisationsform, geografiskt läge och kultur. Den går även att tillämpa för att enkelt förbättra och komplettera befintliga modeller av projektarbete hos företag genom dess praktiska verktyg och konkreta tips som beskriver hur projekt genomförs på bästa sätt.

prince2 består av fyra huvuddelar

 • Principer – definierar god praxis och krävs för att ett projekt ska genomföras enligt PRINCE2 metodiken.
 • Processer – beskriver projektet i sin helhet. Varje process har checklistor med rekommenderade aktiviteter, produkter (leverabler) och tllhörande ansvar (roller).
 • Teman – beskriver vad som behöver följas upp kontinuerligt genom hela projektet av såväl teamledare som projektledare och styrgrupp.
 • Roller och ansvar – beskriver vem som ansvarar för vad.

Jag är certifierad inom PRINCE2 projektmetodik och använder alltid utvalda delar av metodiken för att lägga upp arbetet med mina kunder.