Sökte ett smidigt verktyg för att skapa ett intranät och CRM som de kan växa i.